26 En op den vijfden dag: negen varren, twee rammen, en veertien volkomen eenjarige lammeren;