29 Daarna op den zesden dag: acht varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren;