4 En een tiende tot een lam, tot die zeven lammeren toe;