34 En de kinderen van Gad bouwden Dibon, en Ataroth, en Aroer,