36 En Beth-Nimra, en Beth-Haran, vaste steden en schaapskooien.