40 Zo gaf Mozes Gilead aan Machir, den zoon van Manasse; en hij woonde daarin.