13 En zij verreisden van Dofka, en legerden zich in Aluz.