15 En zij verreisden van Rafidim, en legerden zich in de woestijn van Sinai.