16 En zij verreisden uit de woestijn van Sinai, en legerden zich in Kibroth-Thaava.