19 En zij verreisden van Rithma, en legerden zich in Rimmon-Perez.