20 En zij verreisden van Rimmon-Perez, en legerden zich in Libna.