22 En zij verreisden van Rissa, en legerden zich in Kehelatha.