24 En zij verreisden van het gebergte Safer, en legerden zich in Harada.