25 En zij verreisden van Harada, en legerden zich in Makheloth.