26 En zij verreisden van Makheloth, en legerden zich in Tachath.