27 En zij verreisden van Tachath, en legerden zich in Tharah.