28 En zij verreisden van Tharah, en legerden zich in Mithka.