29 En zij verreisden van Mithka, en legerden zich in Hasmona.