31 En zij verreisden van Moseroth, en legerden zich in Bene-Jaakan.