33 En zij verreisden van Hor-gidgad, en legerden zich in Jotbatha.