37 En zij verreisden van Kades, en legerden zich aan den berg Hor, aan het einde des lands van Edom.