41 En zij verreisden van den berg Hor, en legerden zich in Zalmona.