43 En zij verreisden van Funon, en legerden zich in Oboth.