45 En zij verreisden van de heuvelen van Abarim, en legerden zich in Dibon-Gad.