5 Als de kinderen Israels van Rameses verreisd waren, zo legerden zij zich te Sukkoth.