56 En het zal geschieden, dat Ik u zal doen, gelijk als Ik hun dacht te doen.