18 Daartoe zult gij uit elken stam een overste nemen, om het land ten erve uit te delen.