22 En van den stam der kinderen van Dan, de overste Bukki, zoon van Jogli;