25 En van den stam der kinderen van Zebulon, de overste Elizafan, zoon van Parnach;