28 En van den stam der kinderen van Nafthali, de overste Pedael, zoon van Ammihud.