10 Gelijk als de HEERE Mozes geboden had, alzo deden de dochteren van Zelafead;