60 Op den negenden dag offerde de overste der kinderen van Benjamin, Abidan, de zoon van Gideoni.