7 Twee wagens en vier runderen gaf hij den zonen van Gerson, naar hun dienst;