72 Op den elfden dag offerde de overste der kinderen van Aser, Pagiel, de zoon van Ochran.