78 Op den twaalfden dag offerde de overste der kinderen van Nafthali, Ahira, de zoon van Enan.