18 En Ik heb de Levieten genomen voor alle eerstgeborenen onder de kinderen Israels.