3 En Aaron deed alzo: tegenover vooraan den kandelaar stak hij deszelfs lampen aan;