6 Neem de Levieten uit het midden van de kinderen Israels, en reinig hen.