2 Dat de kinderen Israels het pascha houden zouden, op zijn gezetten tijd.