4 Mozes dan sprak tot de kinderen Israels, dat zij het pascha zouden houden.