2 Ziet, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenen, gij zijt zeer veracht.