6 Hoe zijn Ezau's goederen nagespeurd, zijn verborgen schatten opgezocht!