14 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast.