2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.