5 En na dezen zag ik, en ziet, de tempel des tabernakels der getuigenis in den hemel werd geopend.