14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.