14 En de muur der stad had twaalf fondamenten, en in dezelve de namen der twaalf apostelen des Lams.