17 En hij mat haar muur op honderd vier en veertig ellen, naar de maat eens mensen, welke des engels was.