26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen.