2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften)